Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sportverenigingen zijn zelfstandig verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De wet stelt daarvoor een aantal concrete eisen.

Het bijhouden van een verwerkingsregister, waarin is vastgelegd vermeld hoe de vereniging persoonsgegevens gebruikt, is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht. Ook binnen AV Spirit heeft een inventarisatie plaatsgevonden en e.e.a. heeft geresulteerd in AV Spirit’s verwerkingsregister, deze vindt u als bijlage in dit artikel. Daarnaast heeft het register een functie als gedetailleerde Privacy Verklaring van AV Spirit, dit naast de globale Privacy verklaring die ook als bijlage aan dit artikel is toegevoegd. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u reageren naar avg@avspirit.nl

Downloads: