Reglement /Huisregels

REGLEMENT MUNDO NIEUWJAARSLOOP 2024

  1. De Mundo Nieuwjaarsloop wordt al 22 jaar indien mogelijk georganiseerd op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar. Tijdens dit event kan je meedoen aan 3 onderdelen: 1km Baan, 5 km en 10 km hardlopen. De wandelaars kunnen ook de afstanden van 5 km of 10 km afleggen.
  2. De Mundo Nieuwjaarsloop 2024 maakt deel uit van het STARD GRL loopcircuit.
  3. Voor meer informatie over dit circuit zie www.stardgrl.nl.

AFSTANDEN

  1. De hardloop afstand van 10 km is gecertificeerd door de KNAU
  2. De10kmheeftdevolgendecategorieën:

    mannen senioren (Msen.); mannen 35+ (M35); mannen 45+ (M45); mannen 55+ (M55); vrouwen senioren (Vsen); vrouwen 35+ (V35); vrouwen 45+ (V45); vrouwen 55+ (V55)

  3. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste indeling van de categorie waarvoor hij/zij zich wil inschrijven. Hiertoe moet het online inschrijfformulier correct en duidelijk worden ingevuld.
  4. Het onderdeel 5 km prestatieloop is niet gecertificeerd en heeft geen categorieën.
  5. De indeling op leeftijd categorie voor de afstand van 1 km op de baanwordt bepaald door het aantal ingeschreven deelnemers. Bij te weinig deelnemers aan dit onderdeel op 15 dec 2023 wordt dit onderdeel geannuleerd. Inschrijfgeld van ingeschreven deelnemers wordt dan gerestitueerd.

INSCHRIJVEN

9. Inschrijven kan via de website www,mundonieuwjaarsloop.nl door middel van de link van inschrijven.nl.

10.Inschrijfkosten variëren zie website

11.Online inschrijven voor alle onderdelen kan tot 2 januari 2024

12.Na-inschrijven op de dag zelf is alleen mogelijk voor de Mundo Nieuwjaarsloop. Inschrijven voor het STARDGRL loopcircuit is op de dag zelf niet mogelijk. Let op er wordt een meer prijs berekend van €2.50 op het laatste inschrijf bedrag.

TIJDREGISTRATIE

13.Tijdens de Mundo Nieuwjaarsloop 2024 wordt voor het opmaken van de uitslag gebruikgemaakt van het Ipico chipsysteem, waarmee zowel een bruto- als een netto tijd kan worden geregistreerd.

14.Voor de uitslagregistratie wordt enkel de netto tijd gebruikt.

STARTNUMMERS

15.Startnummers zijn voorzien van een chip, behalve van de deelnemers die ingeschreven hebben voor het loopcircuit. Deelnemers aan het STARDGRL loopcircuit lopen met een shoetag.

16.Starnummer dienen aan de voorkant op de borst/buik te worden op gespeld. Starnummer mag niet gevouwen worden ivm de chip die hierin verwerkt zit.

PRIJZEN

17.Voor elke deelnemer aan dit evenement is er mooie medaille beschikbaar

18.Voor de 3 snelste lopers (mannen en vrouwen) van de Mundo Niewjaarsloop 5KM zijn er gratis start bewijzen voor editie 2025

19.Bij de 10KM zijn er voor de mannen en vrouwen in elke categorie afzonderlijk geld prijzen beschikbaar.(€30 - €20 - €10 per categorie)

20.Voor de winnaars van de 1 km op de baan is er ook een beker voor elke categorie.

INFORMATIE

21.Start en finish van alle onderdelen is op het terrein van AV Spirit, langeweg 14, 3262LE, Oud-Beijerland.

22.Starttijden zie website www.mundonieuwjaarsloop.nl
23.Alle informatie over de wedstrijden, klassementen, reglement etc. is terug te

vinden via de website: www.mundonieuwjaarsloop.nl.

24.Door in te schrijven geeft de loper toestemming aan AV Spirit voor het gebruik van zijn/haar emailadres voor praktische zaken zoals b.v. afgelastingen. Een aantal keren per jaar kan een elektronische nieuwsbrief, afzonderlijke mailing of een nieuwsbrief gemaild worden, waarin ook veel informatie is terug te vinden.

25.Er is geen mogelijkheid voor tassen afgifte
26.Er is voldoende parkeer gelegenheid, maar wees op tijd want het wordt druk

AANSPRAKELIJKHEID

27.De organisatie staat garant voor een optimale veiligheid van de deelnemers. Toch neemt iedereen op eigen risico deel aan de wedstrijden.

28.De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer een wedstrijd of meerdere onderdelen ten gevolge van overmacht afgelast of voortijdig beëindigd moet worden.

29.Indien het evenement wordt afgelast op grond van uitzonderlijke omstandigheden vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.Ook eventuele donatie worden niet terug gestort.

30.De door de deelnemers aangeleverde inschrijvingen kunnen/mogen/zullen enkel en alleen gebruikt worden verwezen naar artikel 15.

31.Voor de inschrijvingen, via inschrijven.nl, is voor het in artikel 15 genoemde een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Iwan B.V. die gelieerd is aan inschrijven.nl.

32.Door in te schrijven verleent iedere deelnemer bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van (tijdens of rond de wedstrijden) gemaakte foto’s en/of beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.

33.Het niet opvolgen van regels uit dit reglement kan uitsluiting van zowel de klassementen als van deelname aan verdere wedstrijden inhouden.

34.Door deel te nemen aan wedstrijden van het AV SPIRIT verklaart men bekend te zijn met dit reglement.

35.Bij verschil van mening beslist de organisatie van AV SPIRIT