De, door U als deelnemer van dit evenement, verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt conform het gestelde in de Privacy Verklaring van AV Spirit. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar onze website.
Daarnaast wijzen wij erop dat, zoals opgenomen in AV Spirit ’s privacy verklaring (in het kader van vrije nieuwsgaring) foto’s gemaakt worden welke op www.mundonieuwjaarsloop.nl zullen worden gepubliceerd.